Følgende aftale er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter i forlængelse af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018-2021, hvori der er afsat penge til en forsøgsordning, hvori der tilbydes fodbehandling for borgere med svær psoriasisgigt.

Aftalen træder i kraft den 1. juli 2018 og udløber den 31. december 2021, idet midlerne er afsat midlertidigt

 

 

Ydelsesbeskrivelsen til de enkelte områder i overenskomsten kan du finde her.

    ...