Aftale om Fodterapi 2021 - 2024 er gældende fra den 1.april 2021 og erstatter den tidligere ydelsebeskrivelse på området.

Aftale om Fodterapi 2021 - 2024 er indgået mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner/Regionernes Lønnings- og Takstudvalg.

 

 

Aftale om Fodterapi 2021 - 2024 kan du finde her.

    ...