ALMINDELIGT OG UDVIDET HELBREDSTILLÆG

Pensionister i Danmark kan søge om helbredstillæg til forskellige sundhedsbehandlinger, blandt andet fodbehandling. Om en pensionist kan få helbredstillæg afhænger af en række forhold, som kommunen vurderer ud fra lov om social pension, herunder formue og indtægt. Der skelnes mellem det almindelige og det udvidede helbredstillæg.

Det almindelige helbredstillæg er kun relevant, hvis patienten har fået tilskud til fodterapi efter sundhedsloven – dvs. patienten har fået behandling hos en fodterapeut med ydernummer. Kommunen skal – hvis de overordnede økonomiske betingelser er til stede – udbetale tillægget, når bare der er givet tilskud til fodterapi efter sundhedsloven.

Det udvidede helbredstillæg handler om tilskud til nødvendig fodbehandling hos en fodbehandler, dvs. både fodterapeut og fodplejer. Patienter, der er tilskudsberettigede efter sundhedsloven (hos en fodterapeut med ydernummer) skal have opbrugt sine muligheder for at få tilskud efter sundhedsloven, før patienten eventuelt kan få udvidet helbredstillæg. Kommunen giver kun udvidet helbredstillæg, hvis den vurderer, at fodbehandling er nødvendig.

Læs mere i guiden på denne side om forskellen på almindeligt og udvidet helbredstillæg, og om reglerne vedr. kropsbårne hjælpemidler i lov om social service § 112.

    ...