Denne vejledning er en del af et sæt hygiejnevejledninger, der omfatter følgende vejledninger:

  1. Generel infektionshygiejnisk viden
  2. Håndhygiejne, uniformshygiejne og personlige værnemidler
  3. Indretning og rengøring af lokaler
  4. Rengøring, desinfektion og sterilisation af behandlingsinstrumenter og diagnoseværktøjer
  5. Smittefarlige patienter
  6. Hjemmebehandling.
     

 

Danske Fodterapeuter har udarbejdet vejledningssættet i dialog med overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut (marts 2018).

Vejledningerne vil blive gennemgået minimum hvert 3 år, medmindre der sker væsentlige ændringer.

Vejledningen tager udgangspunkt i nedenstående, med mindre andet fremgår i teksten:
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for almen praksis”
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren”
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler”.
”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” fra Sundhedsstyrelsen
”Bilag 4 Infektionshygiejniske retningslinjer: Klinikker, herunder tandlægeklinikker” fra Statens Serum Institut
”Bilag 3 Infektionshygiejniske retningslinjer: Hjemmepleje og hjemmesygepleje” fra Statens Serum Institut.

Det er en god ide at læse ”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for almen praksis”, da den kommer omkring de fleste relevante emner, og forholdene i almen praksis minder på nogle områder om en fodterapeutklinik.

    ...