Aftale om Fodterapi 2017 - 2020 er gældende fra den 1.oktober 2017 og erstatter den tidligere overenkomst på området.

Aftale om Fodterapi 2017 - 2020 er indgået mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner/Regionernes Lønnings- og Takstudvalg.

 

 

Ydelsesbeskrivelsen til de enkelte områder i overenskomsten kan du finde her.

    ...